Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Διοικητηρίου