ΥΠΑ: Νέα παράταση στις Notam για τις πτήσεις εσωτερικού – Αλλαγές στις πτήσεις εξωτερικού