Υπουργείο Υγείας: Νέες οδηγίες για την ορθή χρήση της μάσκας - Προτείνει τη διπλή μάσκα