ΣΒΕ

Υβριδική ημερίδα IP & Trademark Protection από τον ΣΒΕ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα