Άστεγος

1 στους 5 πολίτες στην ΕΕ κινδυνεύει με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό