Τσινάρι, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης

2o Anopolis World Music Festival | Κριτική