Γιορτή τρύγου

Δήμος Θεσσαλονίκης: Γιορτή του τρύγου στον αστικό αμπελώνα