Δωρεάν περιπατητική διαδρομή «Από και προς…Θεσσαλονίκη»