Η ουρά μιας φαλαινας Ορκα

Επιχείρηση διάσωσης μιας ...όρκας που βρέθηκε στον Σηκουάνα