Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)

Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)

Το Φουαγέ της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών χρησιμοποιείτε ως σκηνή από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο θεατρικό οργανισμό στη χώρα μας. Στεγάζεται στο εμβληματικό κτίριο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) που βρίσκεται απέναντι απο τον Λευκό Πύργο
 
Χωρητικότητα Φουαγέ: 118 θέσεις