Προσωπικοί γιατροί: Εξαντλήθηκε η διαθεσιμότητα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης