Διακοπή Ρεύματος

Σε ποιες περιοχές στη Θεσσαλονίκη έχει τώρα διακοπή ρεύματος. Κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ. Ποιος Δήμος είναι χωρίς ρεύμα σήμερα