Δωρεάν ξενάγηση στην υπόγεια πόλη της Θεσσαλονίκης

Δωρεάν ξενάγηση στην υπόγεια πόλη της Θεσσαλονίκης

Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη διατήρηση των αρχαίων της Βενιζέλου κατά χώραν σας καλεί την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 στην είσοδο της αρχαίας Ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης στην ξενάγηση «Η sub terra πόλις» (η υπόγεια πόλη).
 
Η ξενάγηση είναι προσφορά του Ιωάννη Κιουρτσόγλου, διπλωματούχου ξεναγού

Νεότερα: Η «Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στο τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους συμπολίτες μας για την ξενάγηση στην «υπόγεια πόλη», διοργανώνει την  Κυριακή 6 Οκτωβρίου δύο ξεναγήσεις