Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης: Περίπατος μνήμης για την επέτειο του '40

Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης: Περίπατος μνήμης για την επέτειο του '40