Συστάθηκε το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών