Λιμάνι

Λιμάνι Θεσσαλονίκης, ΟΛΘ (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης) εμπορικός και επιβατικός σταθμός εκτείνεται σε μήκος 3,5 χιλιομέτρων. Χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.